Minőségpolitikai nyilatkozat

A Phylaxia Labor Állategészségügyi, Diagnosztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező személyzetének feladata az élelmiszerláncból, valamint az ezzel kapcsolatos környezetből származó minták mikrobiológiai jellemzőinek szakszerű, megbízható vizsgálata, alapvetően hozzájárulva ezzel az élelmiszerláncban működő előállító vállalkozások önellenőrző tevékenységéhez, valamint az állattartó vállalkozások állategészségügyi diagnosztikai és betegség-megelőző hatékony működésének szakmai támogatásához.

E feladatok megvalósítása céljából a Laboratóriumban olyan minőségirányítási rendszert működtetek, amely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványban foglaltaknak megfelel. A Vállalkozás egyszemélyi felelős vezetőjeként vállalom, hogy a szabványban meghatározott minőségirányítási rendszer működését biztosító személyi, tárgyi és környezeti feltételeket folyamatosan biztosítom, így:

 • a megfelelő létszámú és képzettségű (kompetenciájú) személyzetet, a szükség szerinti folyamatos szakmai továbbképzés feltételeit, a külső továbbképzésen való részvétel anyagi feltételeit;
 • a vizsgálati előírások (nemzeti, nemzetközi) és a korszerű, naprakész szakmai ismeretek követéséhez az anyagi feltételeket;
 • a műszerek és eszközök megfelelő karbantartását, hitelesítését és kalibrálását az akkreditálási előírásoknak megfelelően, a tárgyi erőforrások folyamatos fejlesztését a vizsgálati követelmények változásával összhangban;
 • a vizsgálatok minőségirányítási követelményeit kielégítő környezeti feltételeket, a laboratóriumi épületek állagának folyamatos megóvását, a belső rend és az ezzel összefüggő munkahelyi higiénia feltételeit;
 • a minőségirányítási dokumentáció naprakész karbantartásának felügyeletét és gondoskodást arról, hogy az irányítási rendszer működőképessége fennmaradjon az irányítási rendszer változtatásainak tervezése és bevezetése során, valamint a személyzet részleteiben is ismerje, és mindenkor kövesse a dokumentációban lefektetett minőségpolitikai célkitűzéseket és eljárásokat;
 • a vizsgálati eredmények hitelességének hazai és nemzetközi körvizsgálatokban vagy egyéb külső eszközökkel történő megerősítését;
 • a személyzet folyamatos tájékoztatását az irányítási rendszer eredményességéről, és az ügyfelek követelményeinek teljesítésének fontosságáról valamint a Laboratóriumot érintő eseményekről;
 • a személyzet ügyfélközpontúságát, annak érdekében, hogy a Laboratórium a lehetőségeihez képest legjobban megfeleljen az ügyfelek elvárásainak;
 • a Laboratóriumban az ügyfeleknek a bizalmas információkkal és a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos védelmét.

 

Kijelentem továbbá, hogy a Laboratórium

 • vezetősége elkötelezett a korrupció megelőzésben, elkötelezett az irányítási rendszer fejlesztése mellett, és folyamatosan fejleszti annak eredményességét.
 • a fenntartó egyéb szervezeti egységeitől, valamint a gyártóktól és forgalmazóktól független egység, és ilyen minőségben pártatlan, érdek-összeférhetetlenségtől, előítélettől mentes, nem részrehajló,
 • folyamatosan azonosítja a pártatlanság kockázatait amelyek tevékenységeiből, kapcsolataiból vagy személyzete kapcsolataiból származnak.
 • mentes minden olyan belső vagy külső kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomástól és befolyástól, (korrupciótól) amelyek hátrányosan befolyásolhatnák a munka szakszerűségét;
 • a dolgozók bérezése nem függ az elvégzett vizsgálatok számától és a vizsgálatok eredményétől;
 • minőségirányítási rendszere biztosítja a vizsgálati tevékenységet végző személyzet pártatlanságát és megakadályozza azok helytelen befolyásolását,
 • személyzete az akkreditált vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő képesítéssel és jártassággal rendelkezik, a minőségirányítási rendszert és a minőségirányítási dokumentumokat ismeri, és az azokban leírtaknak megfelelően végzi munkáját.